O nama Historija kompanije
Mljekara je puštena u rad 29. novembra 1959. godine.

Zenička industrija mlijeka ZIM d.d. je konzumna mljekara. Osnovne djelatnosti su proizvodnja, prerada i promet mlijeka i mliječnih prerađevina. Mljekara je puštena u rad 29. novembra 1959. godine. Odluku o njenoj gradnji u naselju Kanal u Zenici, kapaciteta 5.000 litara mlijeka na dan donio je tadašnji Odbor opštine Zenica. Sagrađena je da bi mlijekom snabdijevala radnike zaposlene u crnoj metalurgiji i rudarstvu, kao i stanovništvo šireg područja Zenice i BiH.

Razvojni koraci
Instalirani dnevni kapacitet mlijeka je 50.000 l mlijeka na dan.

Za proteklih pet decenija, koliko dugo već postoji, u Mljekari su obavljene tri rekonstrukcije za proširenje i osavremenjavanje proizvodnog ciklusa. Jedan od osnovnih ciljeva kompanije je potpuno podmirivanje potreba tržišta centralne Bosne za mlijekom i mliječnim prerađevinama. ZIM je danas jedna od dobro pozicioniranih mljekara na tržištu BiH. Instalirani dnevni kapacitet mlijeka je 50.000 l mlijeka na dan. Mljekara trenutno zapošljava 91 radnika koji su organizovani u sirovinskom, proizvodno-tehničkom, marketinškom, komercijalnom i transportnom sektoru, te pratećim službama.

Zdrava ishrana
Mi znamo da je proizvodnja zdrave hrane i danas i sutra opravdan zahtjev stanovništva u BiH pa i šire.

Danas se ZIM mljekara ubraja među najperspektivnije mljekare u BiH. Potvrda za ovo su brojna priznanja sa domaćih i međunarodnih sajmova. ZIM koncepcijski istrajava u programu konzumne mljekare, pa su kupcima i tržištu uopće ponuđeni prirodni, biološki i zdravi mliječni proizvodi, bez aditiva i konzervansa. Ovaj program će se tek afirmirati u narednom periodu, a tome ZIM upravo i teži.

ZIM danas
Misija, ciljevi i ciljno tržište.

ZIM d.d. želi postati značajan dobavljač mlijeka i mliječnih proizvoda na tržištu ZE–DO kantona i ostvariti značajnije učešće u drugim kantonima FBiH, uz zadovoljavanje evropskih standarda kvaliteta u svojoj grani.

MISIJA

Prerada mlijeka i proizvodnja mliječnih proizvoda, konzumnog programa sa kratkim rokom trajanja radi zadovoljenja osnovnih potreba stanovništva za zdravom ishranom.

CILJEVI

Polazeći od osnovnih postulata da ciljevi treba da budu jasni, realni i ostvarivi, navest ćemo nekoliko strateških ciljeva:
- Proizvodnja konzumnih proizvoda koje konkurencija nije u mogućnosti ponuditi i širenje proizvodnog asortimana prema zahtjevima tržišta;
- Dugoročna profitabilnost, a samim tim likvidnost i solventnost;
- Razvijanje preduslova za poboljšanje radnih uslova i plaća zaposlenih;
- Stimulacija inovacija i kreativnosti kao i njihova implementacija.
- Usaglašavanje normativa EU sa zahtjevima u BIH.


CILJNO TRŽIŠTE

Ciljnim tržištem za ZIM d.d., imajući u vidu geografske, demografske i ostale faktore koje smo koristili pri segmentaciji tržišta, za sada smatramo lokalno tržište mlijeka i mliječnih proizvoda BiH, tj. segment srednje i niže vrijednosti (kategorija stanovništva sa prosječnim i nižim prihodima), odnosno kupci koji preferiraju prvenstveno dobar odnos cijene, kvaliteta, marke i dizajna.

Tržište ZIM d.d. Zenica, geografski gledano, pretežno je lokalnog karaktera i treba reći da u toj strukturi prednjači općina Zenica sa cca. 65%. U ostalim gradovima u kojima distribuira svoje proizvode, ZIM d.d. ima relativno malo tržišno učešće, a to su općine: Kakanj, Visoko, Sarajevo, Konjic, Jablanica, Mostar, Busovača, Fojnica, Kiseljak, Kreševo, Travnik, Novi Travnik, Bugojno, Gornji i Donji Vakuf, Vitez, Breza, Vareš, Ilijaš, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Doboj Istok, Doboj Jug, Tešanj, Gračanica i Tuzla. Do danas, ZIM d.d. uspijeva ostvariti povjerenje dobavljača sirovina, energenata za potrebe naše proizvodnje, a koji moraju ispunjavati osnovne zahtjeve (norme) kvaliteta i zdravstvene ispravnosti. Nadamo se da ćemo u budućnosti uspjeti održati ovakav trend.

Društvo trenutno posluje sa cca. 800 kupaca koji su lojalni od početka saradnje. ZIM d.d. na tržištu se diferencira po kvaliteti, zdravstveno–higijenskoj ispravnosti proizvoda, relativno dobroj cijeni koja zasigurno oslikava stvarnu vrijednost proizvoda, kao i dobroj poslovnoj saradnji.

Opis posla i djelatnosti
U ZIM-u postoji 9 organizacijskih jedinica u kojima je trenutno uposleno oko 100 radnika.

Zenička industrija mlijeka je Dioničko društvo sa 100%–tnim privatnim kapitalom. Vlasnici kapitala su radnici društva zajedno sa rukovodstvom. Organizaciju preduzeća čine Generalni direktor, Nadzorni odbor sa predsjednikom i dva člana, Revizorski odbor od tri vanjska saradnika. U postojećem pravno–političkom okruženju ovakva organizaciona struktura ovog oblika udruživanja kapitala je standardna, transparentna, efikasna, ali se razmišlja i o drugom obliku organizovanja. Postoji 9 organizacijskih jedinica u kojima je trenutno uposleno oko 100 radnika.

Osnovna djelatnost društva je: Prerada i proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda. Zenička industrija mlijeka, osnovana je 1959. godine, dobro je pozicionirana mljekara na prostoru BIH, a u periodu 1992-1995 godina, pretrpila je značajne štete na objektima i opremi, kao i kvalificiranog stručnog kadra.

Od 1995.godine ZIM d.d. ponovo počinje sa radom i konkuriše kao značajan učesnik na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH. Djelatnost uključuje sakupljanje sirovog mlijeka od cca. 2.000 individualnih poljoprivrednih proizvođača, uglavnom na području Zeničko Dobojskog i Srednjebosanskog kantona.

Do sada, ZIM d.d. je otkupljivala i prerađivala dnevno cca. 22.000 litara mlijeka.

Najveća količina otkupljenog mlijeka zabilježena je 1990.godine – 15.344.327 litara. Konstantno se radi na poboljšanju kvaliteta sirovog mlijeka kroz kontrolu cjelokupnog procesa otkupa, zatim modernizaciju opreme i edukaciju postojećih kao i novih dobavljača. Nastoji se diverzificirati proizvodni asortiman, uposliti kvalificirani i stručni kadar koji će biti nosioci poslovnog procesa u budućnosti.

Proizvodi su standardizovani u pogledu osnovnog izgleda, funkcionalnih karakteristika i kvalitete. Brand proizvoda je jedinstven (familijarni brand), sa obilježjima ZIM-a. Treba reći da su proizvodi ZIM d.d. na svim smotrama ocijenjeni izuzetno visokim ocjenama. U zavisnosti od vrste proizvoda u ovom trenutku proizvodnja bi mogla da preradi do 44.000 litara mlijeka dnevno u različitim proizvodima i to: U svježe mlijeko u kesi , i UHT mlijeko do 20.000 litara, u tečni jogurt cca. 9.000 litara, fermentirane pavlake cca. 6.000 litara, u svježi sir, sirne namaze cca. 8.000 litara, u sir krišku cca. 1.000 litara.
ZIM d.d. Zenica © 2013 |