Nagrade i priznanja


MEĐUNARODNI SAJAM ZEPS ZENICA - 1997
- ZLATNA MEDALJA (Mileram 30% m.m.)
- BRONZANA MEDALJA (Tečni jogurt)

MEĐUNARODNI SAJAM ZEPS ZENICA - 1998
Priznanje za kvalitet dijetalnih proizvoda
MEĐUNARODNI SAJAM ZEPS ZENICA - 2002
Specijalno priznanje za aktivan dugogodišnji nastup i uspješno širenje poslovnih aktivnosti.
MEĐUNARODNI SAJAM ZEPS ZENICA - 2003
- Specijalno priznanje sajma ZLATNA RUŽA za kvalitet (Tečni jogurt, Mileram 21,5% m.m., Mileram 30% m.m.)
- SREBRENA RUŽA za kvalitet (Svježi kravlji sir)

MEĐUNARODNI SAJAM ZEPS ZENICA - 2004
- SREBRENA RUŽA za kvalitet proizvoda
- ZLATNA RUŽA (Mileram 30% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Tečni jogurt)

MEĐUNARODNI SAJAM ZEPS ZENICA - 2005
- SREBRENA RUŽA (Tečni jogurt sa 2% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Mileram 30% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Sir bijeli - kriška)
- ZLATNA RUŽA (Mileram sa 30% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Svježe mlijeko sa 2,8% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Kisela pavlaka sa 12% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Kiselo mlijeko sa 2,8% m.m.)

MEĐUNARODNI SAJAM ZEPS ZENICA - 2006
Specijalno priznanje sajma ZLATNA RUŽA za kvalitet proizvoda
- ZLATNA RUŽA (Trajno mlijeko sa 3,2 % m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Mileram sa 21,5% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Tečni jogurt sa 2,0% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Sir bijeli kriška sa min. 45% m.m. u s.m.)
- SREBRNA RUŽA (Svježi kravlji sir sa min. 10% m.m. u s.m.)

MEĐUNARODNI SAJAM ZEPS ZENICA - 2007
Specijalno priznanje sajma ZLATNA RUŽA za kvalitet proizvoda
- ZLATNA RUŽA (Mileram sa 30% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Svježi kravlji sir sa min. 10% m.m. u s.m.)
- ZLATNA RUŽA (Tečni jogurt light sa 0,5% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Kisela pavlaka sa 12% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Tečni jogurt sa 2,0% m.m.)
- SREBRNA RUŽA (Sir bijeli kriška sa min. 45% m.m. u s.m.)

MEĐUNARODNI SAJAM ZEPS ZENICA - 2008
Specijalno priznanje sajma ZLATNA RUŽA za kvalitet proizvoda
- ZLATNA RUŽA (Sirni namaz „ZIMKO“)
- ZLATNA RUŽA (Mliječni namaz „ZIM - krem“)
- ZLATNA RUŽA (Ala Kajmak)
- ZLATNA RUŽA (Tečni jogurt sa 2,0% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Mileram sa 30% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Svježi kravlji sir sa min. 10% m.m. u s.m.)
- ZLATNA RUŽA (Sir bijeli kriška sa min. 45% m.m. u s.m.)

MEĐUNARODNI SAJAM ZEPS ZENICA - 2009
Specijalno priznanje sajma ZLATNA RUŽA za kvalitet proizvoda
- ZLATNA RUŽA (Kisela pavlaka sa 20% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Sir bijeli kriška sa min. 45% m.m. u s.m.)
- ZLATNA RUŽA (Tečni jogurt sa 2,0% m.m. Pure - pak)
- ZLATNA RUŽA (Mileram sa 30% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Sirni namaz „ZIMKO“)
- ZLATNA RUŽA (Mliječni namaz „ZIM - krem“)
- ZLATNA RUŽA (Ala Kajmak)
- ZLATNA RUŽA (Svježi kravlji sir sa min. 10% m.m. u s.m.)

MEĐUNARODNI SAJAM ZEPS ZENICA - 2010
Specijalno priznanje sajma ZLATNA RUŽA za kvalitet proizvoda
- ZLATNA RUŽA (Svježi kravlji sir sa min. 10% m.m. u s.m.)
- ZLATNA RUŽA (Sir bijeli kriška sa min. 45% m.m. u s.m.)
- ZLATNA RUŽA (Tečni jogurt light sa 0,5% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Mileram sa 30% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Sirni namaz „ZIMKO“)
- ZLATNA RUŽA (Mliječni namaz „ZIM - krem“)
- ZLATNA RUŽA (Ala Kajmak)

MEĐUNARODNI SAJAM ZEPS ZENICA - 2011
Specijalno priznanje sajma ZLATNA RUŽA za kvalitet proizvoda
- ZLATNA RUŽA (Svježe pasterizovano mlijeko sa 2,8% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Tečni jogurt sa 2,0% m.m. Pure – pak)
- ZLATNA RUŽA (Kisela pavlaka sa 20% m.m.)
- ZLATNA RUŽA (Svježi kravlji sir sa min. 10% m.m. u s.m.)
- ZLATNA RUŽA (Sir bijeli kriška sa min. 45% m.m. u s.m.)
- ZLATNA RUŽA (Sirutka sa 0,1% m.m.)

MEĐUNARODNI SAJAM ZEPS ZENICA - 2012
- ZLATNA MEDALJA (Tečni jogurt sa 2,0% m.m.)
- ZLATNA MEDALJA (Mileram 21,5% m.m.)
- ZLATNA MEDALJA (Sir bijeli - kriška)
- ZLATNA MEDALJA (Svježi kravlji sir)
- ZLATNA MEDALJA (Svježe mlijeko sa 2,8% m.m.)
- ZLATNA MEDALJA (Sirutka)

MEĐUNARODNI SAJAM ZEPS ZENICA - 2013
- ZLATNA MEDALJA (Tečni jogurt sa 2,0% m.m.)
- ZLATNA MEDALJA (Mileram 21,5% m.m.)
- ZLATNA MEDALJA (Sir bijeli - kriška)
- ZLATNA MEDALJA (Svježi kravlji sir)
- ZLATNA MEDALJA (Svježe mlijeko sa 2,8% m.m.)
- ZLATNA MEDALJA (Sirutka)
- ZLATNA MEDALJA (Ala kajmak sa min. 75% m.m. u s.m.)
- ZLATNA MEDALJA (Jogurt Light sa 0,5% m.m.)
- ZLATNA MEDALJA (Kisela pavlaka sa 12% m.m.)
- ZLATNA MEDALJA (ZIMKO sirni namaz, sa min. 70% m.m. u s.m.)


MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM GRADAČAC - 1997
- ZLATNA MEDALJA (Tečni jogurt, Svježi sir, Mileram 30% m.m., Pavlaka 20% m.m.)
- SREBRENA MEDALJA (Kiselo mlijeko)

MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM GRADAČAC - 1999
- ZLATNA MEDALJA (Pavlaka 12% m.m.)
MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM GRADAČAC - 2002
- SREBRENA MEDALJA za kvalitet proizvoda
MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM GRADAČAC - 2003
- ZLATNA MEDALJA za kvalitet (Svježi kravlji sir)
- SREBRENA MEDALJA (Mileram 30% m.m.)
- BRONZANA MEDALJA (Tečni jogurt)

MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM GRADAČAC - 2004
- ZLATNA MEDALJA (Mileram 30% m.m.)
- SREBRENA MEDALJA (Sir bijeli kriška)
- BRONZANA MEDALJA (Tečni jogurt)

MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM GRADAČAC - 2005
- ZLATNA MEDALJA (Sir bijeli kriška)
- SREBRENA MEDALJA (Svježi kravlji sir)
- SREBRENA MEDALJA (Tečni jogurt sa 2% m.m.)

MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM AGROFOOD SARAJEVO - 1998
- ZLATNA MEDALJA za kvalitet (Tečni jogurt)

MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM AGROFOOD SARAJEVO - 2000
- ZLATNA MEDALJA (Tečni jogurt)
- BRONZANA MEDALJA (Svježi kravlji sir)

MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM AGROFOOD SARAJEVO - 2001
- ZLATNA MEDALJA za kvalitet (Mileram 30% m.m.)
- BRONZANA MEDALJA (Kiselo mlijeko i Tečni jogurt)

MEĐUNARODNI POLJOPRIVREDNI SAJAM AGROFOOD SARAJEVO - 2002
- ZLATNA MEDALJA za kvalitet (Tečni jogurt)
- SREBRENA MEDALJA za kvalitet (Mileram 30% m.m.)
- BRONZANA MEDALJA za kvalitet (Pavlaka 12% m.m.)


1. IZLOŽBA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ZDK - 2004
- PLAKETA ZA KVALITET PROIZVODA
ZIM d.d. Zenica © 2013 |