Korporativno upravljanje

Osnovni podaci:

Firma: Zenička industrija mlijeka d.d. Zenica
Skraćeni naziv firme: ZIM d.d.
Sjedište firme: Zenica, ul. Kanal br. 32
Identifikacioni broj: 4218004060008
PDV broj: 218004060008
MBS: 43-02-0006-10, Općinski sud Zenica

Brojevi žiro računa i naziv banaka preko kojih firma posluje:
INTESA SANPAOLO BANKA BiH D.D., Poslovnica Zenica: 154-300-11000141-10
INVESTICIONO KOMERCIJALNA BANKA D.D. ZENICA: 134-010-00000171-92

Obavještenja dioničarima:

Obrazac OEI-PD-2014-1
Obrazac OEI-PD-30.06.2014.
Oglas za Skupštinu maj 2014
Bilans stanja I-XII 2013.g.
Bilans uspjeha I-XII 2013.g.
Gotovinski tok I-XII 2013.g.
Kapital I-XII 2013.g.
Skraćeni godišnji izvještaj za 2013.g.
Obrazac OEI-PD-2013
Obrazac_OEI-PD za prvo polugodište 2013.g.
Skraćeni polugodišnji izvještaj za period januar-juni 2013.godine
Obavještenje o sazivanju 15. Skupštine Društva
Skraćeni poslovni izvještaj za 2012.godinu sa mišljenjem vanjskog revizora
Bilans stanja ZIM d.d. (XII/2012)
Bilans uspjeha ZIM d.d. (XII/2012)
Izvještaj o gotovinskim tokovima ZIM d.d. (XII/2012)
Izvještaj o promjenama u kapitalu ZIM d.d. (XII/2012)


Društvena odgovornost:

ZIM d.d. Zenica pomaže, potiče, nagrađuje pojedince i institucije koji se bave istraživanjem i naučnim radom, umjetničkim radom, koji daju svoj doprinos u oblasti kulture i obrazovanja, pružaju zdravstvenu zaštitu i socijalnu pomoć.
Težimo razvoju, te pomažemo promoviranju sportskih nada, malih sportova i dječijih sportskih klubova, kao i socijalnog staranja i brigu o odgoju i obrazovanju djece bez roditelja i ostvarivanje drugih društveno korisnih i humanitarnih ciljeva, a sve u skladu sa našim principima poslovanja kao društveno odgovorne kompanije.
Umjetnost davanja
Naš cilj je da održavamo balans između ekonomskih i socijalnih ciljeva, radi uspostavljanja viših standarda življenja, za ljude u kompaniji, ali i van nje.
Smatramo da društveno odgovorno poslovanje znači poštovanje etike, poštovanje zakona, ali i zaposlenih, klijenata, potrošača, partnera i dobavljača.
Koncept rada ZIM d.d. Zenica na polju sponzorstva i donacija, predstavlja integriranje društvenih i humanitarnih interesa u svoje poslovanje i interakciju sa svim partnerima u ostvarivanju tog interesa, na dobrovoljnoj osnovi.

-Upravljanje kvalitetom proizvoda
ZIM d.d. Zenica © 2013 |