Kontrola kvaliteta
Sistem upravljanja kvalitetom provodimo prema zahtjevima norme ISO 9001:2008. i primjenom HACCP standarda

U želji da odgovorimo na zahtjeve i potrebe naših potrošača kontinuirano radimo na razvoju proizvoda vrhunskog kvaliteta. Veliku pažnju posvećujemo kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda kako bismo ispunili očekivanja naših potrošača. Sistem upravljanja kvalitetom provodimo prema zahtjevima norme ISO 9001:2008. i primjenom HACCP standarda. Neprekidno usavršavanje metoda kontrole usmjereni su na zdravstvenu ispravnost proizvoda što je prioritet našeg poslovanja.
Aktivnosti i odgovornosti službe za kontrolu kvaliteta su definisane u tri segmenta a to su:
1. Prijemna kontrola - prilikom prijema sirovina i ambalaže
2. Procesna kontrola - u toku proizvodnog procesa sa ciljem sprečavanja nastanka neusklađenog proizvoda i
3. Finalno, završno kontrolisanje proizvoda u cilju verifikacije kvaliteta.

Potvrda kvalitete naših proizvoda su svakako mnogobrojna priznanja i nagrade.
U skladu s našim sloganom "Vaše pravo na zdravu ishranu" promovišemo zdrav i kvalitetan način života, te pravilnu i uravnoteženu prehranu svih naših potrošača.
U želji da doprinesemo razvoju ovog našeg slogana, te da doprinesemo razvoju zdravih navika kontinuirano radimo i na edukaciji naših najmlađih potrošača o važnosti mlijeka i mliječnih proizvoda za pravilnu prehranu.
Naš cilj je da naši najmlađi sami steknu navike i znanja o zdravom načinu prehrane i ulozi mliječnih proizvoda i svakako da taj način prehrane praktikuju, kako u vrijeme školskih aktivnosti, tako i kod kuće.
Zadaci su nam da djeci omogućimo da kroz igru i zabavu steknu potrebna znanja o zdravoj ishrani, te da iz godine u godinu poboljšavamo i unapređujemo znanja i međusobnu saradnju.
Edukaciju mladih provodimo kroz dva projekta od kojih je jedan tradicionalno obilježavanje "Svjetskog dana školskog mlijeka", a povodom njegova obilježavanja i isticanja važnosti mlijeka u svakodnevnoj prehrani djece.
Ono je ukusno, ono je hranjivo i ono se slavi diljem svijeta... a to je MLIJEKO!!!
"Svjetski dan školskog mlijeka" svake se godine slavi u velikom broju zemalja u svijetu, a tradicionalno se obilježava posljednje srijede u mjesecu septembru. Njegovo obilježavanje započela je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Naroda FAO 2000. godine. Cilj obilježavanja "Svjetskog dana školskog mlijeka" je isticanje važnosti pravilne ishrane te važnosti uloge mlijeka u svakodnevnoj prehrani djece školskog uzrasta.
ZIM d.d. Zenica © 2013 |