Prodaja i distribucija
Prodajna mreža "ZIM" d.d.


Osnovni proizvodni asortiman čine sljedećih 5 grupa proizvoda:
- Svježe mlijeko i UHT mlijeko
- Jogurti
- Pavlake i milerami
- Sirevi
- Sirni namazi

Proizvodi su dobijeni na prirodnoj i zdravoj osnovi, od sirovine sa područja Centralne Bosne. Izrađuju se po originalnim "ZIM"–ovim recepturama i preporučuju se u svakodnevnoj ishrani čovjeka, čime se zadovoljavaju zahtjevi za potrebnom količinom hranjivih i energetskih materija, i ostalih zaštitnih materija.

Proizvodi su standardizovani u pogledu osnovnog izgleda, funkcionalnih karakteristika i kvalitete. Brand proizvoda je jedinstven (familijarni brand), sa obilježjima "ZIM"-a.
Treba reći da su proizvodi "ZIM" d.d. na svim smotrama ocijenjeni izuzetno visokim ocjenama, a kao lider u proizvodnji izdvaja se "Tečni jogurt sa 2,0% m.m."
Proizvodni asortiman je konzumni sa kratkim rokom trajanja i to :
- Pasterizirano mlijeko - 3 dana
- Jogurt i kiselo mlijeko - 10 dana
- Pavlake i mileram - 15 dana
- Svježi sir - 15 dana
- Bijeli salamurni sir - 120 dana
- UHT mlijeko sa 2,8% m.m. - 90 dana
- Sirni namaz, krem namaz i ala kajmak - 90 dana

Ciljno tržište i profil kupaca

Ciljnim tržištem za "ZIM" d.d., imajući u vidu geografske, demografske i ostale faktore koje smo koristili pri segmentaciji tržišta, za sada smatramo lokalno tržište mlijeka i mliječnih proizvoda BiH, tj. segment srednje i niže vrijednosti (kategorija stanovništva sa prosječnim i nižim prihodima), odnosno kupci koji preferiraju prvenstveno dobar odnos cijene, kvaliteta, marke i dizajna.

Prisutni smo u :
1. Zeničko dobojskom kantonu (veći kupci: "Has-komerc", "Ekor-komerc", "Bingo", "Konzum", "Mercator", "Škafa", "AS" Jelah, ostali kupci, kao i četiri vlastita maloprodajna objekta u Zenici)
2. Neretvanskom kantonu (veći kupci: "Bingo", "Amko komerc", "Megamarkt", "Merkur" i ostale manje trgovačke kuće)
3. Sarajevskom kantonu ("Konzum", "Mercator", "Škafa", "Megamarkt", "Klas", "Amko komerc", "Robot Commerce", "Mursa" i ostali kupci)
4. Srednjobosanskom kantonu ("Bingo", "Konzum", "Best", "FIS", "Buba Komerc", "Vujević Company", "Gadžo Comerc" i ostale manje trgovačke kuće )

"ZIM" d.d. na tržištu se diferencira po kvaliteti, zdravstveno–higijenskoj ispravnosti proizvoda, relativno "dobroj" cijeni koja zasigurno oslikava stvarnu vrijednost proizvoda, kao i dobroj poslovnoj saradnji.
Profil sadašnjih i potencijalnih potrošača je veoma heterogen i može se sa pravom reći da je to srednja kategorija koja zadovoljava osnovne potrebe za prehranom i balansira u odnosu faktora cijene i kvalitete, dajući im podjednaku važnost.
Obzirom na činjenicu da karakter mljekarske djelatnosti zahtjeva primjenu intenzivne opskrbe tržišta fizičku distribuciju obavljamo vlastitim vozilima. Radi se na iznalaženju dopunskih i efikasnijih opcija distribuiranja naših proizvoda, u sredinama u kojima pokrivenost tržišta sredstvima vlastitog voznog parka nije dovoljna i svrsishodna (angažovanje posrednika–zastupnika).
Prodaja proizvoda "Zeničke industrije mlijeka" d.d. vrši se korištenjem sljedećih kanala distribucije:
- Vlastiti prodajni objekti
- Posrednici – maloprodajni lanci
- Tenderski kupci
ZIM d.d. Zenica © 2013 |