O Kompaniji

Zenička industrija mlijeka ZIM d.d. je konzumna mljekara. Osnovne djelatnosti su proizvodnja, prerada i promet mlijeka i mliječnih prerađevina.
Mljekara je puštena u rad 29. novembra 1959. godine.
Sagrađena je da bi mlijekom snabdijevala radnike zaposlene u crnoj metalurgiji i rudarstvu, kao i stanovništvo šireg područja Zenice i BiH.

Razvojni koraci

Za proteklih pet i pol decenija, koliko dugo već postoji, u Mljekari su obavljene tri rekonstrukcije za proširenje i osavremenjavanje proizvodnog ciklusa.
Jedan od osnovnih ciljeva kompanije je potpuno podmirivanje potreba tržišta centralne Bosne za mlijekom i mliječnim prerađevinama.

Zdrava ishrana

Danas se ZIM mljekara ubraja među najperspektivnije mljekare u BiH. Potvrda za ovo su brojna priznanja sa domaćih i međunarodnih sajmova.
ZIM koncepcijski istrajava u programu konzumne mljekare, pa su kupcima i tržištu uopće ponuđeni prirodni, biološki i zdravi mliječni proizvodi, bez aditiva i konzervansa.
ZIM d.d. Zenica © 2013 |